ภูมิแพ้เป็นรคที่ฮิตที่คนเมืองเป็นกันมาก

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีคนไทยมากกว่า 18 ล้านคน เป็นโรคภูมิแพ้ ในจำนวนนี้กว่า 10 ล้านคน เป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูก โดยร้อยละ 20 พบในผู้ใหญ่ และร้อยละ 40 พบในเด็ก ส่วนอีกกว่า 5 ล้านคน เป็นโรคหืด

ภูมิแพ้เป็นรคที่ฮิตที่คนเมืองเป็นกันมาก

ภูมิแพ้เป็นรคที่ฮิตที่คนเมืองเป็นกันมาก

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้บางอย่าง และภูมิต้านทานผู้นั้นตอบสนองผิดไปจากคนทั่วไป ทำให้เกิดโรคและอาการต่างๆ เช่น คนทั่วไปที่สูดฝุ่นละอองภายในบ้าน ซึ่งมีไรฝุ่นจะไม่เกิดอาการผิดปกติ แต่ถ้าผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น สูดเอาฝุ่นละอองเข้าไปจะเกิดอาการน้ำมูกไหล คันจมูก คันตา หรือมีอาการหอบ เป็นต้น การที่พบโรคภูมิแพ้ของระบบการหายใจเพิ่มขึ้นในประเทศไทย เพราะวิถีของคนไทยเปลี่ยนไป จากการอยู่อาศัยตามไร่นา พบปะกับเชื้อโรคในดิน คอกสัตว์ ทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรง แต่เมื่อเปลี่ยนไปอยู่ในเมือง มีสุขอนามัยที่ดีทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ เพราะที่พักอาศัยเพดานเตี้ย ใช้พรม ซึ่งเป็นแหล่งสะสมไรฝุ่น เลี้ยงสุนัข แมวในบ้าน ทำให้พบปะกับสารก่อภูมิแพ้มากขึ้น นอกจากนี้ มีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วย เช่น มลพิษในอากาศ ฝุ่นละอองในถนน ควันจากท่อรถยนต์ และจากโรงงานอุตสาหกรรม และควันบุหรี่” พญ.เอวริน กล่าวและว่า สารก่อภูมิแพ้ 5 อย่าง ที่พบบ่อย ได้แก่ 1.ไรฝุ่น 2.แมลงสาบ 3.เกสรหญ้า 4.เชื้อรา และ 5.สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ

หากมีอาการบ่งชี้ 3 ข้อ คือ เป็นหวัด คัดจมูกเรื้อรัง นานกว่า 1 เดือน ไอ หอบ หรือหายใจมีเสียง เรื้อรังนานกว่า 1 เดือน หรือเป็นผื่นคันเรื้อรังนานกว่า 1 เดือน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์จะทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ แบบ Skin Test ซึ่งเป็นการทดสอบทางผิวหนัง ว่า มีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ตัวใด เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงและจัดการกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา

ขณะนี้โรคดังกล่าวมีวัคซีนป้องกัน โดยโรคภูมิแพ้ชนิดที่เหมาะกับการฉีดวัคซีน เช่น เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ มีอาการคันตา เคืองตา น้ำตาไหล ตาสู้แสงไม่ได้ โรคหอบหืดที่มีสาเหตุจากภูมิแพ้ที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ดีแล้ว โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ฯลฯ ทั้งนี้สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nakhunclinic.com